РАДИО ХОСТИНГ

Услугите на радио хостинг са напълно безплатни. Ние сме единствените който предлагаме услугата радио хостинг безплатно, единственото което ви трябва е да имате реално ип, за да си поддържате адреса на радиото.

!Основни правила! 
1. Всички полета с знак * са задължителни.
2. Не злоупотребявайте с сайта.
3. Всички глупави текстове който не са свързани пряко с услугата няма да бъдат зачитани и ще бъдат отхвърлени.
4. Всяко ип се записва при всяко влизане в сайта.
5. Ако сте прочели внимателно по-горе написаното значи всичко ще е наред.
6. Ако не ви отговорим на искането до 5 работни дни значи сме отхвърлили вашата заявка.
!ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ!